سخنرانی های دکتر انوشه
سخنرانی های دکتر انوشه
صفحه نخست                 تماس با مدیر                    پست الکترونیک                   RSS                  ATOM
نظرات ()
نوشته شده توسط شهلا امیری در تاریخ جمعه 25 مهر 1393
بسته جامع آموزشی مهندسی برق (نسخه شماره 5)


تعداد: 10 DVD
قیمت: 50،000 تومان
لینک خرید   محتوای این بسته جامع اموزشی


آموزش نرم افزارهای تخصصی (به زبان فارسی)
 • فیلم آموزش نرم افزار ETAP
 • فیلم آموزش نرم افزار Orcad Capture
 • فیلم آموزش نرم افزار MATLAB
 • فیلم آموزش نرم افزار Eplan
 • فیلم آموزش نرم افزار LabView
 • فیلم آموزش نرم افزار Proteus
 • فیلم آموزش نرم افزار Pspice
 • فیلم آموزش نرم افزار CalculuX
 • فیلم آموزش نرم افزار Protel DXP
 • فیلم آموزش نرم افزار CodeVision AVR
 • کتاب آموزش نرم افزار PLC Schematic STEP 7
 • کتاب آموزش نرم افزار DigSILENT PowerFactory
 • کتاب آموزش سخت افزار Verilog
 • کتاب آموزش نرم افزار PSCAD
پروژه های نرم افزاری
شامل بیش از 300 عنوان از پروژه های MATLAB،  MiCRO، AVR، 8051، PIC، Proteus، PSCAD، RF Circuit و...


80 عنوان جزوه دانشگاه های برتر کشور شامل:
 
 • جزوه الکترومغناطیس (دکتر کماجانی-دانشگاه علم وصنعت)
 • جزوه الکترومغناطیس مهندسی (دکتر شاه آبادی-دانشگاه تهران)
 • جزوه تئوری الکترومغنا طیس (دانشگاه تهران)
 • جزوه الکترونیک 1 (دکتر ابریشمی فر-دانشگاه علم و صنعت)
 • جزوه الکترونیک 2 (دکتر ابریشمی فر-دانشگاه علم وصنعت)
 • جزوه الکترونیک (دکتر افضلی،کوشا-دانشگاه تهران)
 • جزوه الکترونیک 1 (دکتر جمالی-دانشگاه تهران)
 • جزوه الکترونیک 2 (دکتر جمالی-دانشگاه تهران)
 • جزوه الکترونیک 2 (مهندس کاشی-دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • جزوه الکترونیک 3 (دکتر رحمتی-دانشگاه علم وصنعت)
 • جزوه الکترونیک صنعتی (دکتر فتحی-دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • جزوه آمار و احتمال مهندسی (دکتر یاری-دانشگاه علم و صنعت)
 • جزوه اندازه گیری الکتریکی (دکترغلامی-دانشگاه علم و صنعت)
 • جزوه اندازه گیری ماکروویو (دکتر طیرانی-دانشگاه علم و صنعت)
 • جزوه بررسی سیستم های قدرت (دکتر شهرتاش-دانشگاه علم و صنعت)
 • جزوه بررسی سیستم های قدرت (دکتر افضلی-دانشگاه تهران)
 •  جزوه مهندسی تاسیسات الکتریکی (دکتر حسین کلهر)
 • جزوه تجزیه وتحلیل سیستم ها (دکتر آقایی نیا-دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها (دکتر چلداوی-دانشگاه علم و صنعت)
 • جزوه تکنیک پالس (دکتر آیت الهی-دانشگاه علم و صنعت)
 • جزوه جبر خطی (دکتر رجائی-دانشگاه تهران)
 • جزوه جبر خطی 1 (دکتر ابراهیمی-دانشگاه علم و صنعت)
 • جزوه حفاظت و رله (دکتر شهر تاش-دانشگاه علم و صنعت)
 • جزوه ریاضی مهندسی (دکتر کراری-دانشگاه امیرکبیر)
 • جزوه ریاضی 1 (دانشگاه صنعتی شریف)
 • جزوه ریاضی 2 (دانشگاه صنعتی شریف)
 • جزوه ریاضی 2 (دکتر کیانی-دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • جزوه سیستم تلویزیون (مهندس کاشی-دانشگاه تهران)
 • جزوه فیزیک الکترونیک (دکتر غفوری فرد-دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • جزوه فیزیک1 (دکتر عقدائی-دانشگاه علم و صنعت)
 • جزوه فیزیک2 (دکتر فرمان-دانشگاه علم و صنعت)
 • جزوه فیزیک مدرن (دکتر فرمان-دانشگاه علم و صنعت)
 • جزوه فیلتر (دکتر نادر اصفهانی-دانشگاه تهران)
 • جزوه فیلتروسنتز (دکتر خلج-دانشگاه علم و صنعت)
 • جزوه کنترل دیجیتال و غیر خطی (دکتر جبه دار-دانشگاه تهران)
 • جزوه کنترل خطی (دکتر جلالی-دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • جزوه کنترل خطی 1 (دکتر جبه دار-دانشگاه تهران)
 • جزوه کنترل خطی2 (دکتر جبه دار-دانشگاه تهران)
 • جزوه کنترل مدرن (دکتر رجائی-دانشگاه تهران)
 • جزوه کنترل خطی (دکتر طالبی-دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • جزوه کنترل خطی (دکتر جاهد مطلق-دانشگاه علم و صنعت)
 • جزوه ماشین های الکتریکی 1 (دکتر عرب خابوری-دانشگاه علم وصنعت)
 • جزوه ماشین های الکتریکی 2 (استاد بیم بهارا-دانشگاه تهران)
 • جزوه ماشین های الکتریکی 1 (دکتر مغانی-دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • جزوه ماشین های الکتریکی 3 (دکتر واحدی-دانشگاه علم و صنعت)
 • جزوه طراحی جامع ماشین های الکتریکی (دکتر لسانی-دانشگاه تهران)
 • جزوه مخابرات 1 (دکتر محمدی-دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • جزوه مخابرات 1 (دکتر رضائی دانشگاه تهران)
 • جزوه مخابرات 2 (دکتر داور-دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • جزوه مخابرات 2 (دکتر اصفهانی-دانشگاه تهران)
 • جزوه مخابرات 1 (دکتر کماجانی-دانشگاه علم وصنعت)
 • جزوه مدار مخابراتی (دکتر عبدی پور-دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • جزوه مدارهای الکتریکی 1 (مهندس حاجی پور-دانشگاه علم و صنعت)
 • جزوه مدارهای الکتریکی 2 (مهندس حاجی پور-دانشگاه علم و صنعت)
 • جزوه مدارهای الکتریکی 1 (دکتر عابدی-دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • جزوه مدارهای الکتریکی 1و2 (دکتر جبه دار-دانشگاه تهران)
 • جزوه مدارهای الکتریکی 2 (دکتر دولتشاهی-دانشگاه تهران)
 • جزوه مدارهای الکتریک 2 (دکتر کراری-دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • جزوه مدار منطقی (دکتر میرزا کوچکی-دانشگاه علم و صنعت)
 • جزوه معادلات دیفرانسیل (دکتر نیکوکار-دانشگاه امیرکبیر)
 • جزوه معادلات دیفرانسیل (دکتر مستقیم-دانشگاه علم و صنعت)
 • جزوه معماری کامپیوتر (دانشگاه صنعتی امیر کبیر)
 • جزوه ابزار دقیق (دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده مهندسی)
 • جزوه اجزای کامپیوتر (دکتر نادری-دانشگاه علم و صنعت)
حل المسایل
 • حل المسایل ریاضیات مهندسی پیشرفته (کریزینگ)
 • حل المسایل آنتن ها-ویرایش 3 (کراوس)
 • حل المسایل تئوری آنتن ها-ویرایش 3 (بالانیز)
 • حل المسایل تئوری و طراحی آنتن (اتسوتز من)
 • حل المسایل سیستم های کنترل اتوماتیک-ویرایش 9 (بنجامین کوو)
 • حل المسایل حساب دیفرانسیل و انتگرال (توماس)
 • حل المسایل سیستم های مخابراتی (کارلسون)
 • حل المسایل مهندسی سیستم های کنترل (نیز)
 • حل المسایل طراحی دیجیتال - ویرایش چهارم (مانو)
 • حل المسایل ماشین های الکتریکی (فیتزجرالد)
 • حل المسایل ماشین های الکتریکی و سیستم قدرت (چاپمن)
 • حل المسایل مفاهیم ماشین های الکتریکی-ویرایش 4 (چاپمن)
 • حل المسایل ماشین های الکتریکی (ویلدی)
 • حل المسایل جزئیات الکترومغناطیس (سادیکو)
 • حل المسایل آنالیز مدار الکتریکی-ویرایش 7 (هیت)
 • حل المسایل الکترومغناطیس مهندسی (هیت)
 • حل المسایل الکترومغناطیس میدان و امواج (چنگ)
 • حل المسایل مفاهیم مدارهای الکتریکی (متیو)
 • راهنما و مسائل مدارات میکروالکترونیک (اسمیت)
 • حل المسایل مهندسی مایکروویو (پوزار)
 • حل المسایل مهندسی کنترل پیشرفته (اوگاتا)
 • حل المسایل سیستم های کنترل پیشرفته (دورف)
 • حل المسایل سیستم  های مخابراتی آنالوگ و دیجیتال پیشرفته (آقای لتی)
 • حل المسایل مبدل های الکترونیک قدرت کاربردها و طراحی (موهان)
 • حل المسایل بررسی سیستم های قدرت (هادی سعادت)
 • حل المسایل بررسی سیستم های قدرت (استیونس و گرینجر)
 • حل المسایل مخابرات دیجیتال-ویرایش 4 (پروکیس)
 • حل المسایل سیگنال و سیستم ها (اپنهایم)
 • حل المسایل مفاهیم فیزیک-ویرایش 8 (هالیدی)
 • حل المسایل مهندسی سیستم های مخابرات-ویرایش 2 (پروکیس)
 •  حل المسایل طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ CMOS (بهزاد رضوی)
 • حل المسایل پردازش دیجیتالی تصاویر-ویرایش 2 (گونزالز)
 • حل المسایل سیگنال ها و سیستم های خطی (لاتی)
 • حل المسایل سیگنال ها و سیستم ها-ویرایش 2 (سیمون هایکین)
 • حل المسایل فیزیک-ویرایش 8 (هالیدی)
دوره های آموزشی تخصصی
 • دوره تخصصی آموزش کامل کلیدهای فشار قوی بصورت تصویری
 • دوره تخصصی آموزش کامل میکروکنترلرهای ARM بصورت تصویری
 • دوره تخصصی آموزش کامل مدارهای فرمان بصورت تصویری
 • دوره تخصصی آموزش کامل منابع تغذیه اضطراری بصورت تصویری
 • دوره تخصصی آموزش کامل PLC بصورت تصویری
 • دوره تخصصی آموزش کامل ابزار دقیق بصورت تصویری
 • دوره تخصصی آموزش کامل رله های حفاظتی بصورت تصویری
 • دوره تخصصی آموزش کامل سیم پیچی موتورهای الکتریکی بصورت تصویری
 • دوره تخصصی آموزش الکترونیک آنالوگ بصورت کلاس درس از دانشگاه صنعتی شریف
 • دوره تخصصی آموزش سیگنال ها و سیستم ها بصورت کلاس درس از دانشگاه صنعتی شریف
سوالات کنکور
سوالات کنکور کارشناسی ارشد (6 سال اخیر) + سوالات کنکور دکترا (2 سال اخیر)


کتاب های مرجع

بیش از 500 جلد از مهمترین کتاب های مرجع مهندسی برق (تمام گرایش ها) در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد همچنین صنعت با طبقه بندی موضوعی در زمینه های زیر (برای دسترسی به کتاب های هر بخش فایل دفترچه راهنما را دانلود کنید )
 
 • مدارهای الکتریکی
 • الکترومغناطیس
 • اندازه گیری الکتریکی
 • طراحی مدارهای مجتمع 
 • مفاهیم الکترونیک 
 • سیستم های کنترل 
 • سیگنال ها و سیستم ها
 • الکترونیک آنالوگ
 • سیستم های مخابراتی
 • طراحی دیجیتال
 • ماشین های الکتریکی 
 • میدان ها و امواج
 • مدارهای مخابراتی و آنالوگ
 • معماری کامپیوتر
 • پردازش دیجیتالی سیگنال 
 • فیلتر  و سنتز مدار
 • الکترونیک قدرت و صنعتی
 • عایق های فشار قوی
 • کنترل صنعتی
 • کنترل فازی
 • بررسی سیستم های قدرت 
 • میکروپروسسور
 • آنتن و مایکروویو
 • ارتباطات وایرلس
 • رله و حفاظت
 • فیزیک نیمه هادی ها
 • تولید و منابع نیروگاه
 • تأسیسات الکتریکی
 • دیکشنری  برق
 • پردازش دیجیتالی تصاویر
مقالات 
مقالات فارسی و لاتین مهندسی برق (بیش از 300 عنوان از برترین و جدیدترین مقالات با دسته بندی)

نرم افزارهای تخصصی

بیش از 60 عنوان از مهمترین نرم افزارهای مهندسی برق از قبیل:

(برای دسترسی به لیست کامل نرم افزارهای این مجموعه فایل دفترچه راهنما را دانلود کنید )

 • Matlab R2013a...............................پیشرفته ترین نرم افزار انجام محاسبات ریاضی و مهندسی
 • DigSILENT PowerFactory 14.1.3.............قویترین نرم افزار در زمینه شبکه‌های توزیع و نیروگاه های برق
 • EPLAN Electric P8..................برنامه ای جامع و حرفه ای جهت طراحی و ایجاد نقشه های برقی
 • Calculux 7.7.....................................نرم افزار محاسباتی در زمینه طراحی روشنایی معابر
 • BASCOM 8051 v2.0.14.0.................نرم افزاری برای برنامه نویسی میکروکنترلرهای 8051
 • BASCOM AVR v2.0.7.5...............نرم افزار کامپایلر برنامه های بیسیک برای میکرو کنترلرها
 • Dialux 4.11.0.3............................................نرم افزاری جهت انجام محاسبات روشنایی
 • LabVIEW 2013...............تخصصی ترین نرم افزار برنامه نویسی گرافیکی جهت تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری
 • Autodesk AutoCAD Electrical 2014..........یکی از نرم افزارهای قدرتمند جهت طراحی مدارهای الکتریکی
 • Multisim 12.0.1 Power Pro.................از جامع ترین نرم افزارهای برق جهت طراحی مدارهای الکترونیکی
 • CodeVision AVR v2.05.3.............کامپایلر زبان C با امکان برنامه نویسی برای میکروکنترلرهای AVR
 • MikroC Pro for PIC 8.2.0.0................قدرتمند ترین کامپایلر C برای میکروکنترلر های PIC
 • Proteus Pro 8.0.15417..............نرم افزاری مهم جهت شبیه سازی و طراحی مدارهای الکترونیک
 • Cadence SPB OrCAD v16.5............قدرتمند ترین نرم افزار رسم شماتیک
 • Cadence PSpice v9.2........یکی از قویترین نرم افزارها جهت طراحی مدارهای الکترونیکی
 • Altium Designer 2013.......نرم افزاری برای پیاده سازی شماتیك، طراحی PCB و آنالیز مدارهای آنالوگ و دیجیتال
 • ETAP 7.0.0.......بهترین نرم افزار شبیه سازی جهت طراحی و عملکرد تولید و توزیع سیستمهای توان الکتریکی
 • Maple 17.0.......نرم افزای برای انجام انواع محاسبات ریاضی از مقدماتی تا پیشرفته
 • SIMATIC Step7  SP2 Professional  2012.....قدرتمندترین نرم افزار طراحی PLC برای اتوماسیون های صنعتی
 • ANSYS HFSS 14.0.1......حرفه ای ترین نرم افزار شبیه سازی 3 بعدی سیستم های الکترومغناطیسی
 • Siemens Logo SC V5.0.......نرم افزاری در زمینه طراحی مدلهای منطقی برای تایمرهای محاسبات روشنایی
 • Agilent ADS 2011.10.....ابزار طراحی قدرتمند برای مهندسان RF/Microwave و طراحان DSP
 • PSCAD 4.20 Professional.....نرم افزاری گرافیکی برای تحلیل گذرای سیستم های قدرت به کمک موتور شبیه ساز
 • و...
نظام مهندسی برق
 • آزمون های نظام مهندسی برق (7 سال اخیر)
 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های آن
 • فهرست بهای واحد پایه تاسیسات الکتریکی
 • مهندسی تاسیسات الکتریکی-دکتر کلهر
 • خلاصه مباحث تاسیسات الکتریکی-دکتر شایقی
 • مباحث 20 گانه مقررات ملی ساختمان
 • چك لیست های كنترل طرح تأسیسات الكتریكی و نظارت


هندبوک و استانداردها

بیش از 50 عنوان از هندبوک ها و استانداردهای مهم مهندسی برق از قبیل:

(برای دسترسی به لیست کامل نرم افزارهای این مجموعه فایل دفترچه راهنما را از سایت دانلود نمایید)

 • سری کامل هندبوک های ABB
 • سری کامل هندبوک های SIEMENS
 • هندبوک سیستم های توزیع برق
 • هندبوک مهندسی کنترل
 • هندبوک مهندسی سیستم های قدرت
 • هندبوک ماشین های الکتریکی
 • هندبوک الکترونیک
 • هندبوک موتور های الکتریکی
 • هندبوک الکترومغناطیس
 • سری کامل استاندارد های IEC
 • سری کامل استانداردهای IEEE

مجموعه کامل استانداردهای صنعت برق ایران (IPIS)


تعداد: 10 DVD
نوع مطلب :
برچسب ها : بسته جامع آموزشی مهندسی برق (نسخه شماره 5)، مهندسی برق، فیلم آموزش نرم افزار ETAP، فیلم آموزش نرم افزار Orcad Capture، فیلم آموزش نرم افزار MATLAB، فیلم آموزش نرم افزار Eplan، فیلم آموزش نرم افزار LabView،
لینک های مرتبط :درباره وبلاگ


سخنرانی های دکتر انوشه

مدیر وبلاگ : شهلا امیری
موضوعات
مطالب اخیر
نویسندگان
پیوندها
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
 
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات